Detalji o projektu

Clijent:
Mont Travelers

Categorija:
Web Sajt

Trajanje izrade:
1 MJESEC

Održavanje:
Osnovni paket

Za novi stil života

Novi  web sajt urađen je na  na CMS platformi sa dodatnim prepravkama sa unikatnim templejtom i izgledom. Sajt sadrži osnovne informacije o turama i dužini trajanja.
U sklopu redizajna domen je povezan na novi hosting koji omogućava brže učitavanje web stranice.