Detalji o projektu

Clijent:
UNIPROM

Categorija:
Web Sajt

Trajanje izrade:
1 MJESEC

Bolji izgled

Novi  web sajt urađen je na tri jezika. Sajt je rađen na CMS platformi sa dodatnim prepravkama sa unikatnim templejtom i izgledom. Sajt sadrži osnovne informacije o kompaniji UNIPROM Group  i njenom osnivaču Veselinu Pejoviću.
U sklopu redizajna domen je povezan na novi hosting koji omogućava brže učitavanje web stranice. 
Takođe u sklopu ovog projekta za klijenta je podignut i novi mail server za poslovnu komunikaciju.